Miękka materia

Badania w tym obszarze można podzielić na szereg projektów, których tematyka częściowo się przenika, a na pewno jednoczy je zestaw technik eksperymentalnych. Niektóre z tych projektów rozpoczęły się ok. 30 lat temu, niemniej problemy, którym są poświęcone wciąż pozostają ważne i aktualne.

Struktura i dynamika cieczy tworzących szkliwa

Dlaczego warto? Klastery – historia i teraźniejszość. Temperatura czy objętość swobodna – skalowanie dynamiki cieczy przechłodzonych

Czytaj dalej...

Mikro- i nano-lepkość

Ruchliwość cząsteczek w układach złożonych silnie zależy od struktury tych układów. Widać to np. w żywych komórkach, w których obiekty różnej wielkości doznają drastycznie różnych oporów ruchu. Z różnych względów ważne jest poznanie zależności rządzących tym efektem.

Czytaj dalej...

Samo-organizacja małych surfaktantów

Stosowanie binarnych mieszanin dwóch ciekłych surfaktantów, pozbawionych rozpuszczalnika doprowadza właściwości takiego układu do skrajności.

Czytaj dalej...

Badania lokalnej dynamiki cieczy tworzących wiązania wodorowe

W zależności od skali przestrzennej i czasowej, w jakiej obserwowany jest układ kwalifikowany do miękkiej materii, jego właściwości potrafią zmieniać się od tych charakterystycznych dla prostych cieczy do tych obserwowanych w ciałach stałych

Czytaj dalej...

Oddziaływania w zawiesinach oddziałujących cząsteczek

Większość badań właściwości cząsteczek koloidowych dokonywanych jest na ich zawiesinach (roztworach). Stłoczenie cząsteczek uwidacznia występujące między nimi oddziaływania., które należy uwzględnić chcąc uzyskać informacje o samych cząsteczkach. W wielu przypadkach to same oddziaływania stanowią najciekawszą cechę badanego układu. 

Czytaj dalej...

Scroll to top