Biomakrocząsteczki

Historia

Makrocząsteczki biologiczne, do których należą przede wszystkim białka i kwasy nukleinowe, stanowią podstawowe cegiełki życia. Obiekty te z jednej strony zachowują się jak cząsteczki w roztworach i podlegają prawom termodynamiki (np. są źródłem ciśnienia osmotycznego i podlegają zjawisku dyfuzji), a z drugiej wykazują cechy cząstek makroskopowych, np. te związane z hydrodynamiką (opór hydrodynamiczny, sedymentacja)

Czytaj dalej...

Bioinformatyka

Od czasów epoki Oświecenia oswajano się z myślą, że procesy życiowe mogą zachodzić dzięki takim samym reakcjom chemicznym co w przyrodzie nieożywionej. Od tego czasu modelowanie procesów życiowych na wszystkich poziomach złożoności weszło do kanonu badań z dziedzin bio... Jako Zakład Biofizyki MOLEKULARNEJ ograniczamy się do modelowania w skali cząsteczkowej.

Czytaj dalej...

 

Badania oparte na pomiarze dyfuzji

Zjawisko dyfuzji łączy w sobie cechy świata mikroskopowego (termodynamika) ze zjawiskami mierzalnymi makroskopowo (stężenie, położenie cząsteczek). Dzięki takim pomiarom można uzyskać informację zarówno o wielkości i kształcie badanych cząsteczek, jak i o ich wzajemnych oddziaływaniach.

Czytaj dalej...

 

Analiza wyników SANS i SAXS

Wyniki pomiarów rozpraszania promieni rentgenowskich i neutronów stanowią splot efektów interferencji wewnątrzcząsteczkowych (czynnik kształtu) oraz międzycząsteczkowych (czynnik struktury). W większości przypadków badacza interesuje kształt obiektu, niemniej najczęściej musi w procesie analizy wyników uwzględnić wpływ oddziaływań.

Czytaj dalej...

 

Optyczne własności nieliniowe

Zjawisko Kerra, zjawisko Faradaya, zjawisko Cottona-Moutona na przykładzie roztworów biomakroczasteczek.

Czytaj dalej...

Dwółjomność - kalcyt
Scroll to top