Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Wrocław, Polska

2014 - dziś
Osoby współpracujące: dr Michał Baranowski, prof. Artur Podhorodecki
Zaangażowani pracownicy: prof. UAM Krzysztof Gibasiewicz
Tematyka badawcza: Pierwotne procesy fotosyntezy bakterii purpurowych badane metodą czasowo-rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej

Department of Physics and Applied Physics, University of Massachusetts

Lowell, USA

2011 - dziś
Osoby współpracujące: prof. Robert H. Giles, dr Cecil S. Joseph, dr Gargi Sharma
Zaangażowani pracownicy: prof. Andrzej Dobek
Tematyka badawcza: Spektroskopia terahercowa i femtosekundowa

Department of Physics and Astronomy, VU University

Amsterdam, Holandia

2002 - dziś
Osoby współpracujące: prof. Rienk van Grondelle, dr Raoul Frese, dr Vincent Friebe, Sandrine D'Haene
Zaangażowani pracownicy: prof. UAM Krzysztof Gibasiewicz, prof. Andrzej Dobek, dr Wojciech Giera, mgr Sebastian Szewczyk
Tematyka badawcza: Pierwotne procesy fotosyntezy, Ogniwa biofotowoltaiczne

Zentrum für Elektrochemie, Ruhr-Universität Bochum

Bochum, Niemcy

2017 - dziś
Osoby współpracujące: prof. Nicolas Plumere, prof. Wolfgang Schuhmann, dr Adrian Ruff
Zaangażowani pracownicy: prof. UAM Krzysztof Gibasiewicz
Tematyka badawcza: Zastosowanie hydrożeli redoks jako podłoża w ogniwach słonecznych z fotosyntetycznymi centrami reakcji bakterii purpurowych

School of Biochemistry, University of Bristol

Bristol, Wielka Brytania

2010 - dziś
Osoby współpracujące: dr Michael R. Jones
Zaangażowani pracownicy: prof. UAM Krzysztof Gibasiewicz, prof. Andrzej Dobek
Tematyka badawcza: Fotosyntetyczne centra reakcji bakterii purpurowych - badania podstawowe i zastosowanie w fotoelektrochemii

Wydział Chemii, Stanford University

Stanford, USA

1996 - 2005
Osoby współpracujące: prof. Robert Pecora (doctor honoris causa UAM)
Zaangażowani pracownicy: prof. Adam Patkowski, prof. UAM Jacek Gapiński, dr hab. Ewa Banachowicz, dr Agnieszka Wilk, dr Lidia Skibińska
Tematyka badawcza: Struktura i dynamika koloidów pochodzenia biologicznego

CEA Saclay Section de Bioenergetique

Gif-sur-Yvette, Francja

1990 - dziś
Osoby współpracujące: Jacque Breton, Winfried Leibl, Klaus Brettel
Zaangażowani pracownicy: prof. Andrzej Dobek, prof. UAM Krzysztof Gibasiewicz, prof. UAM Jacek Gapiński
Tematyka badawcza: Pierwotne procesy fotosyntezy

Max Planck Institute for Polymer Research

Moguncja, Niemcy

1990 - 2002, 2019-2020
Osoby współpracujące: prof. Erhard W. Fischer†, prof. Tadeusz Pakuła†, dr Werner Steffen, dr Charusheela Ramanan
Zaangażowani pracownicy: prof. Adam Patkowski, prof. Jacek Gapiński, dr hab. Ewa Banachowicz, dr Agnieszka Wilk, dr Lidia Skibińska, prof. Krzysztof Gibasiewicz, dr Rafał Białek
Tematyka badawcza: Struktura i dynamika cieczy przechłodzonych, Transport elektronu w układach biohybrydowych

Instituto per i Processi Chimico Fisici, Consiglio Nacionale delle Ricerche

Messyna, Włochy

2005 - 2016
Osoby współpracujące: prof. Francesco Aliotta, prof. Franz Saija
Zaangażowani pracownicy: dr hab. Mikołaj Pochylski, prof. UAM Jacek Gapiński
Tematyka badawcza: Samo-organizacja małych surfaktantów, Badania lokalnej dynamiki cieczy tworzących wiązania wodorowe

Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Warszawa, Polska

2005 - dziś
Osoby współpracujące: prof. Robert Hołyst
Zaangażowani pracownicy: prof. Adam Patkowski, prof. Jacek Gapiński, dr Agnieszka Wilk
Tematyka badawcza: Struktura i dynamika cieczy przechłodzonych

Posts navigation

1 2
Scroll to top