Aparatura

Układy pomiarowe

 • Układ do pomiarów metodą spektroskopii korelacji fotonów (PCS, DLS):
  przystosowany do pomiarów pod stałym kątem rozpraszania, zawierający korelator cyfrowy ALV/5000E, fotodiodę lawinową, światłowód z kolimatorami, laser, elementy optyczne i szereg uchwytów do próbek.
 • Układ do pomiarów metodą spektroskopii korelacji fotonów (PCS, DLS):
  przystosowany do pomiarów dla kątów rozpraszania w zakresie 12 -150°, zawierający korelator ALV/7000, parę fotodiod lawinowych z dzielnikiem sygnału do pomiaru w wersji „pseudo-cross”.
 • Spektrometr do pomiarów rozpraszania Brillouina:
  laser Nd-YAG (CW) 532nm 200mW, sześcio-przejściowy interferometr Fabry-Perot w układzie „tandem”, ultrawydajna fotodioda lawinową (QE 40%, szum < 1 cts).
 • Laser jednomodowy do spektroskopii Brillouina z zasilaczem
  torus (CW) 660 nm o mocy od 150 do 200mW
 • Laser jednomodowy Spectra Physics o dugości fali 532 nm i mocy 300 mW
 • Komora grzejno-chłodząca
  Linkam Examina Vacuum Hostage pro S
 • Laser impulsowy Femto Fiber Ultra 780 nm czas trwania impulsu ~150 fs, średnia moc wyjściowa ~500 mW, częstotliwość powtórzeń 80 MHz
 • Mikroskop optyczny Olympus BX53F2
 • Kontroler wilgotności RHGen
  zalecany zakres od 5% do 90% RH, stabilność przy wartości kontrolnej +/- 0.5%
 • Spektrometr do pomiarów rozpraszania Brillouina:
  laser Nd-YAG (CW) 532nm 5W, pojedynczy interferometr (etalon) typu VIPA, kamera CCD.
 • Rozpraszanie światła impulsowe:
  • nanosekundowy laser impulsowy Brilliant (Quantel) z generacją drugiej i trzeciej harmonicznej
  • fotopowielacze i elementy optyczne do pracy impulsowej
  • oscyloskop cyfrowy połączony z komputerem do rejestracji impulsów światła
 • Rozpraszanie światła oraz pomiar efektów Faradaya i Cottona-Moutona w polu magnetycznym
  • magnes stały 1.5 T
  • laser HeNe (Coherent) 15mW
  • fotopowielacz z elektroniką
 • Polarymetr do pomiarów liniowej dwójłomności optycznej indukowanej stałym polem magnetycznym (lub elektrycznym):
  Układ Voigt’a, magnes stały 2T, laser HeNe 633nm
  Niepewność pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji 0.002deg. Niepewność pomiaru dwójłomności do 10-10 (przy drodze optycznej 0.1m)
 • Spektrometr ConfoCor 2 firmy Zeiss do pomiarów metodą Spektroskopii Korelacji Fluorescencji z mikroskopową przystawką temperaturową Linkam i przystawką wysokociśnieniową (1 – 1000 bar)
 • Komórka wysokociśnieniowa 1 – 1600 bar do pomiarów technikami dynamicznego rozpraszania światła
 • Stacja elektrochemiczna:
  • potencjostat Autolab PGSTAT204
  • LEDy do pomiarów fotoelektrochemicznych: 405 nm, 680 nm, 805 nm, 850 nm oraz 870 nm
  • zestaw elektrod: referencyjne (Ag/AgCl oraz SCE), pracujące (dyskowe makroelektrody z węgla szklistego i złota oraz mikroelektrody z platyny) oraz przeciwelektrody (druciki platynowe)
  • komórka do pomiarów spektroelektrochemicznych cieczy
  • komórka do pomiarów spektroelektrochemicznych materiałów osadzonych na elektrodzie pracującej
 • Spektrofotometr UV-Vis Hitachi U-2800A
 • Kriostat do badań optycznych VPF-100 firmy Janis (-196 – 20°C)

Przyrządy do preparatyki próbek

 • Piec Nabertherm LT 5/11-P330 z maksymalną temperaturą pracy 1100°C i możliwością zaprogramowania
 • Piec do suszenia próżniowego SalvisLab VC50
 • Laboratorium biochemiczne:
  • Waga precyzyjna RADWAG XA 52/Y
  • Dygestorium
  • Wyparka z membranową pompą próżniową
  • Myjka ultradźwiękowa
  • Ultrawirówka Sorvall Discovery M120
  • Wirówka MLW K 23 D
  • Wirówka Eppendorf mini-spin
  • Wirówka z chłodzeniem na 16 probówek o objętości 50 ml
  • Redestylator elektryczny REL-5
  • Dejonizator do wody EASYpure RF
  • Zamrażarka skrzyniowa -65 °C o pojemności 220 l
  • Zamrażarki -20 °C
  • Autoklaw 20 l
  • Komory grzejne (pojemno 5 l)
  • Elektroporator
  • Aparaty do elektroforezy DNA oraz białkowej

Wyposażenie laboratorium do hodowli komórek i izolacji białek fotosyntetycznych
(sprzęt należy do ZBM, ale zlokalizowany jest na terenie Pracowni Fizycznej i udostępniany na potrzeby dydaktyczne):

 • Szafa termostatyczna
 • Procesor ultradźwiękowy Sonics z akcesoriami
 • Autoklaw przenośny Certoklav Multicontrol + pH-metr
 • Komora z laminarnym poziomym przepływem powietrza
 • Kolektor frakcji FC 204 firmy GILSON
 • Pompa perystaltyczna Minipuls 3 (moduł kontrolny i głowica)
 • Wytrząsarka Incu-Shaker 1 0L z uniwersalną platformą MAGic
 • Mieszadło silnikowe MS 11
 • Kostkarka do lodu „Compact Ice K”
 • Kruszarka do lodu „4 ICE” BARTSCHER
 • Chłodziarko-zamrażarka Amica
 • Waga precyzyjna PS 1000 R2
Scroll to top