dr Sebastian Szewczyk

adiunkt
tel.: +48 61 829 5089
pokój: 200/C

Zainteresowania naukowe

 • Ultraszybka, czasowo-rozdzielcza spektroskopia laserowa – fizyczne podstawy, eksperyment, metody analizy danych
 • Badanie własności elektrochemicznych i optycznych układów fotosyntetycznych odłożonych na nieorganicznych podłożach
 • Izolacja i oczyszczanie białek fotosyntetycznych, hodowla komórkowa, techniki biochemiczne

Wykształcenie

 • II Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, 2007
 • magister biofizyki, Wydział Fizyki UAM, 2012
 • doktor biofizyki, Wydział Fizyki UAM, 2018

Inne informacje

 • Asystent w ZBM od 2016
 • Kierownik projektu „W kierunku wykorzystania Fotosystemu I do budowy biohybrydowych ogniw fotowoltaicznych”,
  nr 0041/DIA/2012. MNiSW, 2012-2016.
 • Wykonawca w projekcie NCN pt. „Bio-półprzewodnikowe hybrydy do komórek fotowoltaicznych” nr 2012/07/B/NZ1/02639, 2013-2018.
 • Wykonawca w licznych, krótkoterminowych projektach „Laserlab Europe” – 2010-2016.

Staże w innych ośrodkach naukowych

 • Vrije Univeristeit Amsterdam, Wydział Nauki, zakład Fizyki i Astronomii  – staże miesięczne i dwutygodniowe, łącznie 6 miesięcy
 • Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Laboratorium Fizyki Biologicznej  – łącznie 2 miesiące.
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Klinika Neurologii, Zakład Neurobiologii – łącznie 1 miesiąc.

Dydaktyka

 • Fotobiofizyka I, część I oraz II (laboratorium)
 • Fotobiofizyka II (laboratorium/ćwiczenia)
 • Biofizyka fotosyntezy (laboratorium)
 • Spektroskopia układów fotosyntetycznych (laboratorum/ćwiczenia)
 • Repetytorium z matematyki (ćwiczenia)
 • Podstawy biofizyki (studia niestacjonarne, laboratorium)

2022

Szewczyk, Sebastian; Goyal, Alice; Abram, Mateusz; Burdziński, Gotard; Kargul, Joanna; Gibasiewicz, Krzysztof

Electron Transfer in a Bio-Photoelectrode Based on Photosystem I Multilayer Immobilized on the Conducting Glass Journal Article

In: International Journal of Molecular Sciences, vol. 23, no. 9, pp. 4774, 2022.

Links | BibTeX | Tagi:

Goyal, Alice; Szewczyk, Sebastian; Burdziński, Gotard; Abram, Mateusz; Kargul, Joanna; Gibasiewicz, Krzysztof

Competition between intra-protein charge recombination and electron transfer outside photosystem I complexes used for photovoltaic applications Journal Article

In: Photochemical &amp$mathsemicolon$ Photobiological Sciences, vol. 21, no. 3, pp. 319–336, 2022.

Links | BibTeX | Tagi:

2021

Dubas, Katarzyna; Szewczyk, Sebastian; Białek, Rafał; Burdziński, G; Jones, M R; Gibasiewicz, Krzysztof

Antagonistic Effects of Point Mutations on Charge Recombination and a New View of Primary Charge Separation in Photosynthetic Proteins Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry B, vol. 125, no. 31, pp. 8742–8756, 2021.

Links | BibTeX | Tagi:

2020

Szewczyk, Sebastian; Abram, Mateusz; Białek, Rafał; Haniewicz, Patrycja; Karolczak, Jerzy; Gapiński, Jacek; Kargul, Joanna; Gibasiewicz, Krzysztof

On the nature of uncoupled chlorophylls in the extremophilic photosystem I-light harvesting I supercomplex Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1861, no. 2, pp. 148136, 2020, ISSN: 00052728.

Links | BibTeX | Tagi:

Szewczyk, Sebastian; Białek, Rafał; Giera, Wojciech; Burdziński, G; van Grondelle, Rienk; Gibasiewicz, Krzysztof

Excitation dynamics in Photosystem I trapped in TiO2 mesopores Journal Article

In: Photosynthesis Research, no. 0123456789, 2020, ISSN: 0166-8595.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi: Excitation dynamics, Photosystem I, Primary charge separation, Synechocystis, Target analysis, Time-resolved fluorescence, Transient absorption

Szewczyk, Sebastian; Białek, Rafał; Burdziński, Gotard; Gibasiewicz, Krzysztof

Photovoltaic activity of electrodes based on intact photosystem I electrodeposited on bare conducting glass Journal Article

In: Photosynthesis Research, no. 0123456789, 2020, ISSN: 0166-8595.

Links | BibTeX | Tagi: cyanobacterium synechocystis sp, Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803, Femtosecond-transient absorption, FTO conducting glass, pcc 6803, Photoelectrochemical measurements, Photosystem I, Photovoltaics

Abram, Mateusz; Białek, Rafał; Szewczyk, Sebastian; Karolczak, Jerzy; Gibasiewicz, Krzysztof; Kargul, Joanna

Remodeling of excitation energy transfer in extremophilic red algal PSI-LHCI complex during light adaptation Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1861, no. 1, pp. 148093, 2020, ISSN: 00052728.

Links | BibTeX | Tagi:

2018

Szewczyk, Sebastian; Giera, Wojciech; Białek, Rafał; Burdziński, Gotard; Gibasiewicz, Krzysztof

Acceleration of the excitation decay in Photosystem I immobilized on glass surface Journal Article

In: Photosynthesis Research, vol. 136, no. 2, pp. 171-181, 2018, ISSN: 0166-8595.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Giera, Wojciech; Szewczyk, Sebastian; McConnell, Michael D; Redding, Kevin E; van Grondelle, Rienk; Gibasiewicz, Krzysztof

Uphill energy transfer in photosystem I from Chlamydomonas reinhardtii. Time-resolved fluorescence measurements at 77 K Journal Article

In: Photosynthesis Research, vol. 137, no. 2, pp. 321-335, 2018, ISSN: 1573-5079.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2017

Szewczyk, Sebastian; Giera, Wojciech; D'Haene, Sandrine; van Grondelle, Rienk; Gibasiewicz, Krzysztof

Comparison of excitation energy transfer in cyanobacterial photosystem I in solution and immobilized on conducting glass Journal Article

In: Photosynthesis Research, vol. 132, no. 2, pp. 111–126, 2017, ISSN: 0166-8595.

Links | BibTeX | Tagi:

2015

Adamiec, Małgorzata; Gibasiewicz, Krzysztof; Luciński, Robert; Giera, Wojciech; Chełminiak, Przemysław; Szewczyk, Sebastian; Sipińska, Weronika; van Grondelle, Rienk; Jackowski, Grzegorz

Excitation energy transfer and charge separation are affected in Arabidopsis thaliana mutants lacking light-harvesting chlorophyll a/b binding protein Lhcb3 Journal Article

In: Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, vol. 153, pp. 423–428, 2015, ISSN: 10111344.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Adamiec, Małgorzata; Luciński, Robert; Giera, Wojciech; Chełminiak, Przemysław; Szewczyk, Sebastian; Sipińska, Weronika; Głów, Edyta; Karolczak, Jerzy; van Grondelle, Rienk; Jackowski, Grzegorz

Monte Carlo simulations of excitation and electron transfer in grana membranes Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1847, no. 3, pp. 314–327, 2015, ISSN: 00052728.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2014

Giera, Wojciech; Szewczyk, Sebastian; McConnell, Michael D; Snellenburg, Joris; Redding, Kevin E; van Grondelle, Rienk; Gibasiewicz, Krzysztof

Excitation dynamics in Photosystem I from Chlamydomonas reinhardtii. Comparative studies of isolated complexes and whole cells Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1837, no. 10, pp. 1756–1768, 2014, ISSN: 00052728.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2013

Sikora, Bożena; Fronc, Krzysztof; Kamińska, Izabela; Koper, Kamil; Szewczyk, Sebastian; Paterczyk, Bohdan; Wojciechowski, Tomasz; Sobczak, Kamil; Minikayev, Roman; Paszkowicz, Wojciech; Stępień, Piotr; Elbaum, Danek

Transport of NaYF4:Er3+, Yb3+ up-converting nanoparticles into HeLa cells Journal Article

In: Nanotechnology, vol. 24, no. 23, pp. 235702, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Scroll to top