prof. dr hab. Andrzej Dobek

profesor senior
tel.: +48 61 829 5252
pokój: 205/C

Zainteresowania naukowe

 • ultraszybka spektroskopia optyczna, optyka liniowa i nieliniowa w zastosowaniu do strukturalnych, dynamicznych i funkcjonalnych badań makro- i biomakrocząsteczek
 • teoria i doświadczenie w śledzeniu pierwotnych zjawisk fotosyntezy

Wykształcenie

 • I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: 1964 – matura,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz-Chem: 1969 – magister fizyki,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Zdrowiu: 1972 – magister biologii,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz: 1975 – doktor fizyki,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz: 1985 – habilitacja z fizyki
 • 1997 – tytuł profesora nauk fizycznych.

Inne informacje

 • od 1969 zatrudniony w UAM w Poznaniu, Wydział Mat.Fiz.Chem (obecnie Wydział Fizyki), kolejno asystent, starszy asystent, adiunkt, docent, od 1992 prof. nadzw.,  od 2002 prof. zw.
 • 1991 – 2001 kierownik Zakładu Biofizyki Molekularnej; 1991 – 1996 dyrektor, Instytut Fizyki UAM w Poznaniu; 1996 – 1999 prodziekan,  1999 – 2005 dziekan, Wydz. Fiz. UAM w Poznaniu.
 • 1978 – 1990 współpracownik naukowy Centrum Badań Atomowych w Saclay (CEN de Saclay, Paryż);
 • 2002 – 2015 członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego;
 • 1999 – 2005 przewodniczący Krajowego Forum Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Fizyki;
 • 1997 – 2003 członek Zarządu Fundacji UAM i 2003 – 2016 członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM;
 • 1989 – 1994 członek, wiceprezes i prezes oddziału poznańskiego PTF;
 • 1989 – 1994 prezes oddziału poznańskiego PTBF;
 • 1994 – 1996 zastępca redaktora naczelnego, od 1996 redaktor naczelny czasopisma „Current Topics in Biophysics”;
 • Członkowstwo: Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Societe Francaise de Biophysique, European Society of the Photobiology, Poznań Chapter of Agder Akademy of Sciences and Letters (Norwegia);

2017

Sarbak, Szymon; Sharma, Gargi; Joseph, Cecil S; Kucia, Weronika; Dobek, Krzysztof; Giles, Robert H; Dobek, Andrzej

Direct observation of the THz Kerr effect (TKE) in deionized, distilled and buffered (PBS) water

Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (39), pp. 26749-26757, 2017.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2016

Kucia, Weronika; Sharma, Gargi; Joseph, Cecil S; Sarbak, Szymon; Oliver, Cameron; Dobek, Andrzej; Giles, Robert H

Optical Kerr effect of tRNA solution induced by femtosecond laser pulses

Chemical Physics Letters, 662 , pp. 132–136, 2016, ISSN: 00092614.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2015

Sarbak, Szymon; Kujawa, Melania; Jurga-Nowak, Hanna; Dobek, Andrzej

Sodium chloride-induced conformational change in tRNA as measured by circular dichroism

Current Topics in Biophysics, 38 (1), pp. 1–5, 2015, ISSN: 1232-9630.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2013

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Dobek, Andrzej; Karolczak, Jerzy; Burdziński, Gotard; Brettel, Klaus; Jones, Michael R

Analysis of the temperature-dependence of P+HA− charge recombination in the Rhodobacter sphaeroides reaction center suggests nanosecond temperature-independent protein relaxation

Physical Chemistry Chemical Physics, 15 (38), pp. 16321-16333, 2013, ISSN: 1463-9076.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Dobek, Andrzej; Brettel, Klaus; Jones, Michael R

Analysis of the Kinetics of P + H A – Recombination in Membrane-Embedded Wild-Type and Mutant Rhodobacter sphaeroides Reaction Centers between 298 and 77 K Indicates That the Adjacent Negatively Charged Q A Ubiquinone Modulates the Free Energy of P + H A

The Journal of Physical Chemistry B, 117 (38), pp. 11112–11123, 2013, ISSN: 1520-6106.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2012

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Karolczak, Jerzy; Burdziński, Gotard; Dobek, Andrzej; Jones, Michael R

Primary electron transfer reactions in membrane-bound open and closed reaction centers from purple bacterium Rhodobacter sphaeroides

Acta Physica Polonica A, 131 (2), pp. 263-268, 2012.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2011

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Potter, Jane A; Fyfe, Paul. K; Dobek, Andrzej; Brettel, Klaus; Jones, Michael R

Mechanism of Recombination of the P + H A – Radical Pair in Mutant Rhodobacter sphaeroides Reaction Centers with Modified Free Energy Gaps Between P + B A – and P + H A –

The Journal of Physical Chemistry B, 115 (44), pp. 13037–13050, 2011, ISSN: 1520-6106.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Graczykowski, Bartłomiej; Dobek, Andrzej

Iron–dextran complex: Geometrical structure and magneto-optical features

Journal of Colloid and Interface Science, 363 (2), pp. 551–556, 2011, ISSN: 00219797.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Graczykowski, Bartłomiej; Dobek, Andrzej

Iron--dextran complex: Geometrical structure and magneto-optical features

Journal of colloid and interface science, 363 (2), pp. 551–556, 2011.

BibTeX - Tagi:

2009

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Karolczak, J; Dobek, Andrzej

Excitation and electron transfer in reaction centers from Rhodobacter sphaeroides probed and analyzed globally in the 1-nanosecond temporal window from 330 to 700 nm

Physical Chemistry Chemical Physics, 11 (44), pp. 10484, 2009, ISSN: 1463-9076.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Kozak, Maciej; Wlodarczyk, Agnieszka; Dobek, Andrzej

Synchrotron radiation small angle scattering studies of d(TTAGGG)4 oligomer in solution

Radiation Physics and Chemistry, 78 (10), pp. S134–S136, 2009, ISSN: 0969806X.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Ziółek, M; Karolczak, J; Dobek, Andrzej

Internal Electrostatic Control of the Primary Charge Separation and Recombination in Reaction Centers from Rhodobacter sphaeroides Revealed by Femtosecond Transient Absorption

The Journal of Physical Chemistry B, 113 (31), pp. 11023–11031, 2009, ISSN: 1520-6106.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Dobek, Andrzej

Magneto-optics of ferritin

Dubnickowa, A; Dubnicka, S; Granja, C; Leroy, C; Stekl, I (Ed.): Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, pp. 143–146, AIP Conference Proceedings, New York, 2009.

BibTeX - Tagi:

Pankowska, M; Dobek, Andrzej

Linear and nonlinear magneto-optics of ferritin

The Journal of Chemical Physics, 131 , pp. 01505-1-10, 2009.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2008

Giera, Wojciech; Gibasiewicz, Krzysztof; Ramesh, V M; Ziółek, Marcin; Karolczak, Jerzy; Dobek, Andrzej; Webber, A N

A0 → A1 Electron Transfer in Chlamydomonas reinhardtii PS I with Replaced A0 Axial Ligand

Allen, J F; Gantt, E; Golbeck, J H; Osmond, B (Ed.): Photosynthesis. Energy from the Sun. 14th International Congress on Photosynthesis, pp. 65-68, Springer, 2008, ISBN: 978-1-4020-6709-9.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2007

Dobek, Andrzej

Optical and Electric Gradients in Photosynthesis

Granja, Carlos; Leroy, Claude; Stekl, Ivan (Ed.): Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine: Fourth International Summer School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, pp. 169–174, AIP Conference Proceedings, 2007, ISSN: 0094243X.

Links - BibTeX - Tagi:

2005

Ziolek, Marcin; Pawlowicz, Natalia; Naskrecki, Ryszard; Dobek, Andrzej

Electron Transfer in the Reaction Center of the Rb. s phaeroides R-26 Studied by Transient Absorption

The Journal of Physical Chemistry B, 109 (38), pp. 18171–18176, 2005, ISSN: 1520-6106.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Włodarczyk, Agnieszka; Grzybowski, Przemysław; Patkowski, Adam; Dobek, Andrzej

Effect of Ions on the Polymorphism, Effective Charge, and Stability of Human Telomeric DNA. Photon Correlation Spectroscopy and Circular Dichroism Studies

The Journal of Physical Chemistry B, 109 (8), pp. 3594–3605, 2005, ISSN: 1520-6106.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2004

Ziółek, Marcin; Wereszczyńska, N; Naskręcki, Ryszard; Dobek, Andrzej

Electron transfer in the reaction center of the Rb. sphaeroides R-26 studied by transient absorption

van der Est, A; Bruce, D (Ed.): Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives. Proceedings of the XIIIth International Congress of Photosynthesis, pp. 289-291, Montreal, 2004.

BibTeX - Tagi:

Włodarczyk, Agnieszka; Patkowski, Adam; Grzybowski, Przemysław; Dobek, Andrzej

The effect of mono- and divalent cations on Tetrahymena thermophila telomeric repeat fragment. A photon correlation spectroscopy study.

Acta Biochimica Polonica, 51 (4), pp. 971-981, 2004, ISSN: 0001-527X.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Jurga-Nowak, Hanna; Banachowicz, Ewa; Dobek, Andrzej; Patkowski, Adam

Supramolecular Guanosine 5 ′-Monophosphate Structures in Solution. Light Scattering Study

Journal of Physical Chemistry B, 108 , pp. 2744–2750, 2004, ISSN: 1520-6106.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2002

Dobek, Andrzej; Pankowska, M; Gapiński, Jacek

Magneto-optics of Ferritin

Journal of Colloid and Interface Science, 253 (2), pp. 265–272, 2002, ISSN: 00219797.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

2001

Gibasiewicz, Krzysztof; Dobek, Andrzej; Breton, Jacques; Leibl, Winfried

Modulation of Primary Radical Pair Kinetics and Energetics in Photosystem II by the Redox State of the Quinone Electron Acceptor QA

Biophysical Journal, 80 (4), pp. 1617–1630, 2001, ISSN: 00063495.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Dubiel, M; Dobek, Andrzej; Breborowicz, G; Marsal, K; Gudmundsson, S

Comparison of power Doppler and velocimetry in predicting outcome of high-risk pregnancy.

European Journal of Ultrasound, 12 (3), pp. 197–202, 2001, ISSN: 0929-8266.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Porzucek, Iwona; Dubiel, Mariusz; Bręborowicz, Grzegorz H; Dobek, Andrzej; Gadzinowski, Janusz; Gudmundsson, Saemundur

Brain power Doppler in healthy and hypoxic neonates

Archives of Perinatal Medicine, 7 (2), pp. 44–46, 2001.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Dobek, Andrzej; Gibasiewicz, Krzysztof; Naskrecki, Ryszard; Lorenc, Maciej; Ziolek, Marcin; Kubicki, Jacek; Karolczak, Jerzy; Goc, Jacek; Miyake, J

Transient absorption studies of the reaction center of the photosynthetic bacterium Rb. sphaeroides R-26 in the blue spectral range

12th International Congress on Photosynthesis, CSIRO PUBLISHING, Brisbane, 2001.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Naskrecki, R; Ziółek, M; Lorenc, M; Karolczak, J; Kubicki, J; Goc, J; Miyake, J; Dobek, Andrzej

Electron Transfer in the Reaction Center of the Photosynthetic Bacterium Rb. sphaeroides R-26 Measured by Transient Absorption in the Blue Spectral Range

Journal of Fluorescence, 11 (1), pp. 33–40, 2001, ISSN: 10530509.

Links - BibTeX - Tagi:

2000

Dubiel, Mariusz; Bręborowicz, Grzegorz H; Dobek, Andrzej; Marsal, Karel; Gudmundsson, Saemundur

Placental power Doppler imaging and velocimetry in high-risk pregnancy - a prospective study

Archives of Perinatal Medicine, 6 (1), 2000.

Abstract - BibTeX - Tagi:

1999

Gibasiewicz, Krzysztof; Brettel, K; Dobek, Andrzej; Leibl, W

Re-examination of primary radical pair recombination in Rp. viridis with QA reduced

Chemical Physics Letters, 315 (1-2), pp. 95–102, 1999, ISSN: 00092614.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Włodarczyk, Agnieszka; Gapiński, Jacek; Patkowski, Adam; Dobek, Andrzej

Structural polymorphism of telomeres studied by photon correlation spectroscopy.

Acta Biochimica Polonica, 46 (3), pp. 609-613, 1999, ISSN: 0001-527X.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

1998

Paillotin, G; Leibl, W; Gapiński, Jacek; Breton, J; Dobek, Andrzej

Light Gradients in Spherical Photosynthetic Vesicles

Biophysical Journal, 75 (1), pp. 124–133, 1998, ISSN: 00063495.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Dobek, Andrzej; Leibl, W; Gapiński, Jacek; Breton, J; Paillotin, G

Light gradient photovoltage in spherical photosynthetic vesicles

Gyozo, Garab (Ed.): Photosynthesis: Mechanisms and Effects. Proceeding of the XIth International Congress on Photosynthesis, pp. 309-312, Kluver Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1998.

Links - BibTeX - Tagi:

Dobek, Andrzej

Dynamika pierwotnych procesów w fotosytnezie tlenowej

Koroniak, H; Barciszewski, J; Markiewicz, W; Ziemnicki, K (Ed.): Na Pograniczu Chemii i Biologii, pp. 283–304, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1998.

BibTeX - Tagi:

Dobek, Andrzej; Paillotin, G; Breton, Jacques; Leibl, Winfried

Light Gradients in Photosynthetic Systems of Spherical Symmetry: Theory and Experiment

Current Topics in Biophysics, 22 (1), pp. 3–20, 1998.

BibTeX - Tagi:

Dobek, Andrzej

Pierwotne zjawiska fotosyntezy w świetle ultraszybkich badań fotonapięciowych

Current Topics in Biophysics, 22 (Suplement), pp. 8–17, 1998.

BibTeX - Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Brettel, K; Dobek, Andrzej; Leibl, W

Reexamination of Primary Pair Recombination Kinetics in Purple Bacteria With QA Reduced

Photosynthesis: Mechanisms and Effects, pp. 841–844, Springer Netherlands, Dordrecht, 1998.

Links - BibTeX - Tagi:

1995

Gapiński, Jacek; Paillotin, G; Leibl, Winfried; Gibasiewicz, Krzysztof; Breton, Jacques; Dobek, Andrzej

Penetration of Light in Photosynthetic Membranes of Spherical Symmetry

Mathis, P (Ed.): Photosynthesis: From Light to Biosphere, Vol.3, pp. 421–425, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1995, ISBN: 978-0-7923-3862-8.

BibTeX - Tagi:

1994

Dobek, Andrzej; Paillotin, G; Gapiński, Jacek; Breton, J; Leibl, W; Trissl, H -W

Amplitude and Polarity of the Light Gradient Photovoltage from Chloroplasts

Journal of Theoretical Biology, 170 (2), pp. 129–143, 1994, ISSN: 00225193.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Gapiński, Jacek; Dobek, Andrzej; Paillotin, G; Breton, J; Leibl, W; Trissl, H -W

Light Gradient in Photosynthetic Systems: Theory and Experiment

Laser Physics, 4 (1), pp. 191-198, 1994.

BibTeX - Tagi:

1993

Paillotin, G; Dobek, Andrzej; Breton, J; Leibl, W; Trissl, H W

Why does the light-gradient photovoltage from photosynthetic organelles show a wavelength-dependent polarity?

Biophysical Journal, 65 (1), pp. 379–385, 1993, ISSN: 00063495.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

1992

Leibl, Winfried; Paillotin, Guy; Dobek, Andrzej; Gapiński, Jacek; Trissl, Hans-W.; Breton, Jacques

Theory on the Wavelength Dependent Polarity of the Light-gradient Photovoltage

Murata, N (Ed.): Research in Photosynthesis, Vol. 1, pp. 633–636, Kluwer Academic Publishers, 1992.

BibTeX - Tagi:

1991

Deprez, Jean; Dobek, Andrzej; Paillotin, Guy; Trissl, Hans-W.; Breton, Jacques

Excitation trapping and annihilations in the photosynthetic membrane in the picosecond time scale

Zagadnienia Biofizyki Współczesnej, 15 (1), pp. 60-70, 1991.

BibTeX - Tagi:

Dobek, Andrzej; Deprez, J; Paillotin, G; Leibl, Winfried; Trissl, H -W; Breton, Jacques

Migration and trapping of the energy in the photosynthetic membrane of Rhodobacter sphaeroides R26.1 probed by photovoltage measurements

Douglas, R H; Moan, J; Ronto, G (Ed.): Light in Biology and Medicine, Vol. 2, pp. 33–43, Plenum Press, New York/London, 1991.

BibTeX - Tagi:

1990

Dobek, Andrzej; Deprez, J; Paillotin, Guy; Leibl, W; Trissl, H -W; Breton, J

Excitation trapping efficiency and kinetics in Rb. sphaeroides R26.1 whole cells probed by photovoltage measurements on the picosecond time-scale

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, 1015 (2), pp. 313–321, 1990, ISSN: 00052728.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Deprez, J; Paillotin, G; Dobek, Andrzej; Leibl, W; Trissl, H -W; Breton, J

Competition between energy trapping and exciton annihilation in the lake model of the photosynthetic membrane of purple bacteria

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, 1015 (2), pp. 295–303, 1990, ISSN: 00052728.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Trissl, H -W; Breton, J; Deprez, J; Dobek, Andrzej; Leibl, W

Trapping kinetics, annihilation, and quantum yield in the photosynthetic purple bacterium Rps. viridis as revealed by electric measurement of the primary charge separation

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, 1015 (2), pp. 322–333, 1990, ISSN: 00052728.

Abstract - Links - BibTeX - Tagi:

Trissl, H -W; Deprez, J; Dobek, Andrzej; Leibl, W; Paillotin, G; Breton, J

Competition between Trapping and Annihilation in Rps. Viridis Probed by Fast Photovoltage Measurements

Drews, G; Daves, E A (Ed.): Molecular Biology of Membrane-Bound Complexes in Phototrophic Bacteria, pp. 337-344, Plenum Press, New York, 1990.

Links - BibTeX - Tagi:

Trissl, H -W; Breton, J; Deprez, J; Dobek, Andrzej; Paillotin, G; Leibl, W

Competition between trapping and annihilation in photosystem I

Baltscheffsky, M (Ed.): Current Research in Photosynthesis, 2 , pp. 329-332, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, 1990.

Links - BibTeX - Tagi:

1989

Dobek, Andrzej

Spektroskopia pikosekundowa w badaniach biologicznych

Twardowski, J (Ed.): Biospektroskopia, pp. 105–232, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1989.

BibTeX - Tagi:

1988

Dobek, Andrzej

Pierwotne reakcje fizyczne w procesie widzenia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DCCCLXXV, prace z biol. mol., 17 , pp. 97–106, 1988.

BibTeX - Tagi:

Scroll to top