prof. dr hab. Andrzej Dobek

profesor senior
tel.: +48 61 829 5252
pokój: 205/C

Zainteresowania naukowe

 • ultraszybka spektroskopia optyczna, optyka liniowa i nieliniowa w zastosowaniu do strukturalnych, dynamicznych i funkcjonalnych badań makro- i biomakrocząsteczek
 • teoria i doświadczenie w śledzeniu pierwotnych zjawisk fotosyntezy

Wykształcenie

 • I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: 1964 – matura,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz-Chem: 1969 – magister fizyki,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Zdrowiu: 1972 – magister biologii,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz: 1975 – doktor fizyki,
 • UAM w Poznaniu, Wydział Mat-Fiz: 1985 – habilitacja z fizyki
 • 1997 – tytuł profesora nauk fizycznych.

Inne informacje

 • od 1969 zatrudniony w UAM w Poznaniu, Wydział Mat.Fiz.Chem (obecnie Wydział Fizyki), kolejno asystent, starszy asystent, adiunkt, docent, od 1992 prof. nadzw.,  od 2002 prof. zw.
 • 1991 – 2001 kierownik Zakładu Biofizyki Molekularnej; 1991 – 1996 dyrektor, Instytut Fizyki UAM w Poznaniu; 1996 – 1999 prodziekan,  1999 – 2005 dziekan, Wydz. Fiz. UAM w Poznaniu.
 • 1978 – 1990 współpracownik naukowy Centrum Badań Atomowych w Saclay (CEN de Saclay, Paryż);
 • 2002 – 2015 członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego;
 • 1999 – 2005 przewodniczący Krajowego Forum Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Fizyki;
 • 1997 – 2003 członek Zarządu Fundacji UAM i 2003 – 2016 członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM;
 • 1989 – 1994 członek, wiceprezes i prezes oddziału poznańskiego PTF;
 • 1989 – 1994 prezes oddziału poznańskiego PTBF;
 • 1994 – 1996 zastępca redaktora naczelnego, od 1996 redaktor naczelny czasopisma „Current Topics in Biophysics”;
 • Członkowstwo: Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Societe Francaise de Biophysique, European Society of the Photobiology, Poznań Chapter of Agder Akademy of Sciences and Letters (Norwegia);

2023

Sarbak, Szymon; Sharma, Gargi; Joseph, Cecil S.; Kucia, Weronika E.; Dobek, Krzysztof; Giles, Robert H.; Dobek, Andrzej

Expression of Concern: Direct observation of the THz Kerr effect (TKE) in deionized, distilled and buffered (PBS) water Journal Article

In: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 25, no. 4, pp. 3547–3550, 2023.

Links | BibTeX | Tagi:

2017

Sarbak, Szymon; Sharma, Gargi; Joseph, Cecil S; Kucia, Weronika; Dobek, Krzysztof; Giles, Robert H; Dobek, Andrzej

Direct observation of the THz Kerr effect (TKE) in deionized, distilled and buffered (PBS) water Journal Article

In: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 19, no. 39, pp. 26749-26757, 2017.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2016

Kucia, Weronika; Sharma, Gargi; Joseph, Cecil S; Sarbak, Szymon; Oliver, Cameron; Dobek, Andrzej; Giles, Robert H

Optical Kerr effect of tRNA solution induced by femtosecond laser pulses Journal Article

In: Chemical Physics Letters, vol. 662, pp. 132–136, 2016, ISSN: 00092614.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2015

Sarbak, Szymon; Kujawa, Melania; Jurga-Nowak, Hanna; Dobek, Andrzej

Sodium chloride-induced conformational change in tRNA as measured by circular dichroism Journal Article

In: Current Topics in Biophysics, vol. 38, no. 1, pp. 1–5, 2015, ISSN: 1232-9630.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2013

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Dobek, Andrzej; Karolczak, Jerzy; Burdziński, Gotard; Brettel, Klaus; Jones, Michael R

Analysis of the temperature-dependence of P+HA− charge recombination in the Rhodobacter sphaeroides reaction center suggests nanosecond temperature-independent protein relaxation Journal Article

In: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 15, no. 38, pp. 16321-16333, 2013, ISSN: 1463-9076.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Dobek, Andrzej; Brettel, Klaus; Jones, Michael R

Analysis of the Kinetics of P + H A – Recombination in Membrane-Embedded Wild-Type and Mutant Rhodobacter sphaeroides Reaction Centers between 298 and 77 K Indicates That the Adjacent Negatively Charged Q A Ubiquinone Modulates the Free Energy of P + H A Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry B, vol. 117, no. 38, pp. 11112–11123, 2013, ISSN: 1520-6106.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2012

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Karolczak, Jerzy; Burdziński, Gotard; Dobek, Andrzej; Jones, Michael R

Primary electron transfer reactions in membrane-bound open and closed reaction centers from purple bacterium Rhodobacter sphaeroides Journal Article

In: Acta Physica Polonica A, vol. 131, no. 2, pp. 263-268, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2011

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Potter, Jane A; Fyfe, Paul. K; Dobek, Andrzej; Brettel, Klaus; Jones, Michael R

Mechanism of Recombination of the P + H A – Radical Pair in Mutant Rhodobacter sphaeroides Reaction Centers with Modified Free Energy Gaps Between P + B A – and P + H A – Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry B, vol. 115, no. 44, pp. 13037–13050, 2011, ISSN: 1520-6106.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Graczykowski, Bartłomiej; Dobek, Andrzej

Iron–dextran complex: Geometrical structure and magneto-optical features Journal Article

In: Journal of Colloid and Interface Science, vol. 363, no. 2, pp. 551–556, 2011, ISSN: 00219797.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Graczykowski, Bartłomiej; Dobek, Andrzej

Iron--dextran complex: Geometrical structure and magneto-optical features Journal Article

In: Journal of colloid and interface science, vol. 363, no. 2, pp. 551–556, 2011.

BibTeX | Tagi:

2009

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Karolczak, J; Dobek, Andrzej

Excitation and electron transfer in reaction centers from Rhodobacter sphaeroides probed and analyzed globally in the 1-nanosecond temporal window from 330 to 700 nm Journal Article

In: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 11, no. 44, pp. 10484, 2009, ISSN: 1463-9076.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Kozak, Maciej; Wlodarczyk, Agnieszka; Dobek, Andrzej

Synchrotron radiation small angle scattering studies of d(TTAGGG)4 oligomer in solution Journal Article

In: Radiation Physics and Chemistry, vol. 78, no. 10, pp. S134–S136, 2009, ISSN: 0969806X.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Pajzderska, Maria; Ziółek, M; Karolczak, J; Dobek, Andrzej

Internal Electrostatic Control of the Primary Charge Separation and Recombination in Reaction Centers from Rhodobacter sphaeroides Revealed by Femtosecond Transient Absorption Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry B, vol. 113, no. 31, pp. 11023–11031, 2009, ISSN: 1520-6106.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Dobek, Andrzej

Magneto-optics of ferritin Inproceedings

In: Dubnickowa, A; Dubnicka, S; Granja, C; Leroy, C; Stekl, I (Ed.): Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, pp. 143–146, AIP Conference Proceedings, New York, 2009.

BibTeX | Tagi:

Pankowska, M; Dobek, Andrzej

Linear and nonlinear magneto-optics of ferritin Journal Article

In: The Journal of Chemical Physics, vol. 131, pp. 01505-1-10, 2009.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2008

Giera, Wojciech; Gibasiewicz, Krzysztof; Ramesh, V M; Ziółek, Marcin; Karolczak, Jerzy; Dobek, Andrzej; Webber, A N

A0 → A1 Electron Transfer in Chlamydomonas reinhardtii PS I with Replaced A0 Axial Ligand Inproceedings

In: Allen, J F; Gantt, E; Golbeck, J H; Osmond, B (Ed.): Photosynthesis. Energy from the Sun. 14th International Congress on Photosynthesis, pp. 65-68, Springer, 2008, ISBN: 978-1-4020-6709-9.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2007

Dobek, Andrzej

Optical and Electric Gradients in Photosynthesis Inproceedings

In: Granja, Carlos; Leroy, Claude; Stekl, Ivan (Ed.): Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine: Fourth International Summer School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine, pp. 169–174, AIP Conference Proceedings, 2007, ISSN: 0094243X.

Links | BibTeX | Tagi:

2005

Ziolek, Marcin; Pawlowicz, Natalia; Naskrecki, Ryszard; Dobek, Andrzej

Electron Transfer in the Reaction Center of the Rb. s phaeroides R-26 Studied by Transient Absorption Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry B, vol. 109, no. 38, pp. 18171–18176, 2005, ISSN: 1520-6106.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Włodarczyk, Agnieszka; Grzybowski, Przemysław; Patkowski, Adam; Dobek, Andrzej

Effect of Ions on the Polymorphism, Effective Charge, and Stability of Human Telomeric DNA. Photon Correlation Spectroscopy and Circular Dichroism Studies Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry B, vol. 109, no. 8, pp. 3594–3605, 2005, ISSN: 1520-6106.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2004

Ziółek, Marcin; Wereszczyńska, N; Naskręcki, Ryszard; Dobek, Andrzej

Electron transfer in the reaction center of the Rb. sphaeroides R-26 studied by transient absorption Inproceedings

In: van der Est, A; Bruce, D (Ed.): Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives. Proceedings of the XIIIth International Congress of Photosynthesis, pp. 289-291, Montreal, 2004.

BibTeX | Tagi:

Włodarczyk, Agnieszka; Patkowski, Adam; Grzybowski, Przemysław; Dobek, Andrzej

The effect of mono- and divalent cations on Tetrahymena thermophila telomeric repeat fragment. A photon correlation spectroscopy study. Journal Article

In: Acta Biochimica Polonica, vol. 51, no. 4, pp. 971-981, 2004, ISSN: 0001-527X.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Jurga-Nowak, Hanna; Banachowicz, Ewa; Dobek, Andrzej; Patkowski, Adam

Supramolecular Guanosine 5 ′-Monophosphate Structures in Solution. Light Scattering Study Journal Article

In: Journal of Physical Chemistry B, vol. 108, pp. 2744–2750, 2004, ISSN: 1520-6106.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2002

Dobek, Andrzej; Pankowska, M; Gapiński, Jacek

Magneto-optics of Ferritin Journal Article

In: Journal of Colloid and Interface Science, vol. 253, no. 2, pp. 265–272, 2002, ISSN: 00219797.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2001

Gibasiewicz, Krzysztof; Dobek, Andrzej; Breton, Jacques; Leibl, Winfried

Modulation of Primary Radical Pair Kinetics and Energetics in Photosystem II by the Redox State of the Quinone Electron Acceptor QA Journal Article

In: Biophysical Journal, vol. 80, no. 4, pp. 1617–1630, 2001, ISSN: 00063495.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Dubiel, M; Dobek, Andrzej; Breborowicz, G; Marsal, K; Gudmundsson, S

Comparison of power Doppler and velocimetry in predicting outcome of high-risk pregnancy. Journal Article

In: European Journal of Ultrasound, vol. 12, no. 3, pp. 197–202, 2001, ISSN: 0929-8266.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Porzucek, Iwona; Dubiel, Mariusz; Bręborowicz, Grzegorz H; Dobek, Andrzej; Gadzinowski, Janusz; Gudmundsson, Saemundur

Brain power Doppler in healthy and hypoxic neonates Journal Article

In: Archives of Perinatal Medicine, vol. 7, no. 2, pp. 44–46, 2001.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Dobek, Andrzej; Gibasiewicz, Krzysztof; Naskrecki, Ryszard; Lorenc, Maciej; Ziolek, Marcin; Kubicki, Jacek; Karolczak, Jerzy; Goc, Jacek; Miyake, J

Transient absorption studies of the reaction center of the photosynthetic bacterium Rb. sphaeroides R-26 in the blue spectral range Inproceedings

In: 12th International Congress on Photosynthesis, CSIRO PUBLISHING, Brisbane, 2001.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Naskrecki, R; Ziółek, M; Lorenc, M; Karolczak, J; Kubicki, J; Goc, J; Miyake, J; Dobek, Andrzej

Electron Transfer in the Reaction Center of the Photosynthetic Bacterium Rb. sphaeroides R-26 Measured by Transient Absorption in the Blue Spectral Range Journal Article

In: Journal of Fluorescence, vol. 11, no. 1, pp. 33–40, 2001, ISSN: 10530509.

Links | BibTeX | Tagi:

2000

Dubiel, Mariusz; Bręborowicz, Grzegorz H; Dobek, Andrzej; Marsal, Karel; Gudmundsson, Saemundur

Placental power Doppler imaging and velocimetry in high-risk pregnancy - a prospective study Journal Article

In: Archives of Perinatal Medicine, vol. 6, no. 1, 2000.

Abstract | BibTeX | Tagi:

1999

Gibasiewicz, Krzysztof; Brettel, K; Dobek, Andrzej; Leibl, W

Re-examination of primary radical pair recombination in Rp. viridis with QA reduced Journal Article

In: Chemical Physics Letters, vol. 315, no. 1-2, pp. 95–102, 1999, ISSN: 00092614.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Włodarczyk, Agnieszka; Gapiński, Jacek; Patkowski, Adam; Dobek, Andrzej

Structural polymorphism of telomeres studied by photon correlation spectroscopy. Journal Article

In: Acta Biochimica Polonica, vol. 46, no. 3, pp. 609-613, 1999, ISSN: 0001-527X.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

1998

Paillotin, G; Leibl, W; Gapiński, Jacek; Breton, J; Dobek, Andrzej

Light Gradients in Spherical Photosynthetic Vesicles Journal Article

In: Biophysical Journal, vol. 75, no. 1, pp. 124–133, 1998, ISSN: 00063495.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Dobek, Andrzej; Leibl, W; Gapiński, Jacek; Breton, J; Paillotin, G

Light gradient photovoltage in spherical photosynthetic vesicles Inproceedings

In: Gyozo, Garab (Ed.): Photosynthesis: Mechanisms and Effects. Proceeding of the XIth International Congress on Photosynthesis, pp. 309-312, Kluver Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1998.

Links | BibTeX | Tagi:

Dobek, Andrzej

Dynamika pierwotnych procesów w fotosytnezie tlenowej Incollection

In: Koroniak, H; Barciszewski, J; Markiewicz, W; Ziemnicki, K (Ed.): Na Pograniczu Chemii i Biologii, pp. 283–304, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1998.

BibTeX | Tagi:

Dobek, Andrzej; Paillotin, G; Breton, Jacques; Leibl, Winfried

Light Gradients in Photosynthetic Systems of Spherical Symmetry: Theory and Experiment Journal Article

In: Current Topics in Biophysics, vol. 22, no. 1, pp. 3–20, 1998.

BibTeX | Tagi:

Dobek, Andrzej

Pierwotne zjawiska fotosyntezy w świetle ultraszybkich badań fotonapięciowych Journal Article

In: Current Topics in Biophysics, vol. 22, no. Suplement, pp. 8–17, 1998.

BibTeX | Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Brettel, K; Dobek, Andrzej; Leibl, W

Reexamination of Primary Pair Recombination Kinetics in Purple Bacteria With QA Reduced Incollection

In: Photosynthesis: Mechanisms and Effects, pp. 841–844, Springer Netherlands, Dordrecht, 1998.

Links | BibTeX | Tagi:

1995

Gapiński, Jacek; Paillotin, G; Leibl, Winfried; Gibasiewicz, Krzysztof; Breton, Jacques; Dobek, Andrzej

Penetration of Light in Photosynthetic Membranes of Spherical Symmetry Incollection

In: Mathis, P (Ed.): Photosynthesis: From Light to Biosphere, Vol.3, pp. 421–425, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1995, ISBN: 978-0-7923-3862-8.

BibTeX | Tagi:

1994

Dobek, Andrzej; Paillotin, G; Gapiński, Jacek; Breton, J; Leibl, W; Trissl, H -W

Amplitude and Polarity of the Light Gradient Photovoltage from Chloroplasts Journal Article

In: Journal of Theoretical Biology, vol. 170, no. 2, pp. 129–143, 1994, ISSN: 00225193.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Gapiński, Jacek; Dobek, Andrzej; Paillotin, G; Breton, J; Leibl, W; Trissl, H -W

Light Gradient in Photosynthetic Systems: Theory and Experiment Journal Article

In: Laser Physics, vol. 4, no. 1, pp. 191-198, 1994.

BibTeX | Tagi:

1993

Paillotin, G; Dobek, Andrzej; Breton, J; Leibl, W; Trissl, H W

Why does the light-gradient photovoltage from photosynthetic organelles show a wavelength-dependent polarity? Journal Article

In: Biophysical Journal, vol. 65, no. 1, pp. 379–385, 1993, ISSN: 00063495.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

1992

Leibl, Winfried; Paillotin, Guy; Dobek, Andrzej; Gapiński, Jacek; Trissl, Hans-W.; Breton, Jacques

Theory on the Wavelength Dependent Polarity of the Light-gradient Photovoltage Inproceedings

In: Murata, N (Ed.): Research in Photosynthesis, Vol. 1, pp. 633–636, Kluwer Academic Publishers, 1992.

BibTeX | Tagi:

1991

Deprez, Jean; Dobek, Andrzej; Paillotin, Guy; Trissl, Hans-W.; Breton, Jacques

Excitation trapping and annihilations in the photosynthetic membrane in the picosecond time scale Journal Article

In: Zagadnienia Biofizyki Współczesnej, vol. 15, no. 1, pp. 60-70, 1991.

BibTeX | Tagi:

Dobek, Andrzej; Deprez, J; Paillotin, G; Leibl, Winfried; Trissl, H -W; Breton, Jacques

Migration and trapping of the energy in the photosynthetic membrane of Rhodobacter sphaeroides R26.1 probed by photovoltage measurements Incollection

In: Douglas, R H; Moan, J; Ronto, G (Ed.): Light in Biology and Medicine, Vol. 2, pp. 33–43, Plenum Press, New York/London, 1991.

BibTeX | Tagi:

1990

Dobek, Andrzej; Deprez, J; Paillotin, Guy; Leibl, W; Trissl, H -W; Breton, J

Excitation trapping efficiency and kinetics in Rb. sphaeroides R26.1 whole cells probed by photovoltage measurements on the picosecond time-scale Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1015, no. 2, pp. 313–321, 1990, ISSN: 00052728.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Deprez, J; Paillotin, G; Dobek, Andrzej; Leibl, W; Trissl, H -W; Breton, J

Competition between energy trapping and exciton annihilation in the lake model of the photosynthetic membrane of purple bacteria Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1015, no. 2, pp. 295–303, 1990, ISSN: 00052728.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Trissl, H -W; Breton, J; Deprez, J; Dobek, Andrzej; Leibl, W

Trapping kinetics, annihilation, and quantum yield in the photosynthetic purple bacterium Rps. viridis as revealed by electric measurement of the primary charge separation Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1015, no. 2, pp. 322–333, 1990, ISSN: 00052728.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Trissl, H -W; Deprez, J; Dobek, Andrzej; Leibl, W; Paillotin, G; Breton, J

Competition between Trapping and Annihilation in Rps. Viridis Probed by Fast Photovoltage Measurements Incollection

In: Drews, G; Daves, E A (Ed.): Molecular Biology of Membrane-Bound Complexes in Phototrophic Bacteria, pp. 337-344, Plenum Press, New York, 1990.

Links | BibTeX | Tagi:

Trissl, H -W; Breton, J; Deprez, J; Dobek, Andrzej; Paillotin, G; Leibl, W

Competition between trapping and annihilation in photosystem I Incollection

In: Baltscheffsky, M (Ed.): Current Research in Photosynthesis, vol. 2, pp. 329-332, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, 1990.

Links | BibTeX | Tagi:

1989

Dobek, Andrzej

Spektroskopia pikosekundowa w badaniach biologicznych Incollection

In: Twardowski, J (Ed.): Biospektroskopia, pp. 105–232, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1989.

BibTeX | Tagi:

1988

Dobek, Andrzej

Pierwotne reakcje fizyczne w procesie widzenia Journal Article

In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DCCCLXXV, prace z biol. mol., vol. 17, pp. 97–106, 1988.

BibTeX | Tagi:

Scroll to top