Zrealizowane prace magisterskie

RokImię i nazwiskoTemat pracyPromotorOpiekunMiejsce realizacji
2017Rafał BiałekBacteriopheophytin triplet state in Rhodobacter sphaeroides reaction centersK. GibasiewiczZBM UAM
2016Zofia FelcynWłasności optyczne mieszaniny metylosiarczanu 5-metylofenazyny i askorbinianu sodu i jej wpływ na fluorescencję chlorofiliK. GibasiewiczW. GieraZBM UAM
2015Werwińska MartaBadanie zależności szybkości początkowych reakcji przeniesienia elektronu od długości fali światła wzbudzającego w centrach reakcji Rhodobacter sphaeroidesK. GibasiewiczZBM UAM
2014Hanna CiebieraBadanie uwalniania leku hydrofobowego – cyklosporyny A z matryc hydrożelowych, do których lek został wbudowany na etapie procesu polimeryzacjiJ. GapińskiZBM UAM
2013Melania Maria KujawaBadanie zmian konformacyjnych cząsteczek transferowego kwasu nukleinowego w roztworach pod wpływem jonów sodu i magnezu metodami statycznego rozpraszania światła oraz dichroizmu kołowegoA. DobekH. Jurga -NowakZBM UAM
2013Szymon SarbakBadanie zmian konformacyjnych cząsteczek transferowego kwasu nukleinowego w roztworach pod wpływem obecności jonów Na+ i Mg2+ metodami dynamicznego rozproszenia światła ora dichroizmu kołowegoA. DobekH. Jurga -NowakZBM UAM
2012Tomasz SulińskiZbadanie procesów podawania leków okulistycznych przez soczewki kontaktoweA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2012Sebastian SzewczykDynamika wzbudzenia elektronowego w fotosystemie I. Badania
porównawcze izolowanych kompleksów i całych komórek za
pomocą czasowo-rozdzielczych pomiarów fluorescencji
K. GibasiewiczW. GieraZBM UAM
2011Katarzyna MichalskaWpływ wolnego oddychania na para-metry hemodynamiczne i ich zmien-ność całkowitą u zdrowych osóbA. DobekP. GuzikKiKITK iCW, UM KM
2011Anna GramekStandardowa wartość wychwytu w różnych metodach rekonstrukcji obrazu pozytonowej tomografii emisyjnejA. DobekB. WyszomirskaKiKEPMi CW UM KM
2010Patrycja JabłońskaOcena zależności pomiędzy wskaźni-kiem masy ciała a parametrami hemo-dynamicznymi u młodych, zdrowych osóbA. DobekP. GuzikKiKITK iCW, UM KM
2009Ewa PaszekDyfuzja białek fotosyntetycznych w błonie fosfolipidowej – badanie korelacji fluorescencjiA. DobekK. GibasiewiczZBM UAM
2009Tomasz ŚliwaBadanie właściwości inteligentnego polimeru PNIPAM-co-AAc metodami statycznego i dynamicznego rozpraszania światłaJ. GapińskiZBM UAM
2009Natalia ŁopatynStruktura i dynamika naładowanych koloidów w niskich stężeniach bezsolnych roztworów, badanych metoda statycznego i dynamicznego rozpraszania światłaA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2008Anna PhilipsThe structural analysis of poses in protein-ligand dockingA. DobekL. RychlewskiZBM UAM
2008Kamila KlameckaSelf-diffusion studies in coloidal solutions – Badanie dyfuzji własnej w roztworach kulek koloidalnych kore-lacji fluorescencjiA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2007Wojciech ChrastekZależność inkrementu współczynnika załamnia światła w roztworze BSA od składu buforuA. PatkowskiL. SkibińskaZBM UAM
2007Katarzyna BuchtaBadanie dyfuzji własnej silnie oddziaływujących koloidów krzemionkowych metodą spektroskopii korelacji fluorescencjiA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2007Zuzanna PawłowskaDyfuzji fotosystemu I w roztworach wodnych i błonachA. DobekK. GibasiewiczZBM UAM
2007Karolina TomczykBadanie dyfuzji modelowych kulek w roztworach GMP metoda spektroskopii korelacji fluorescencjiA. PatkowskiH. Jurga-NowakZBM UAM
2007Radosław SmulskiWpływ warunków wysokogórskich na organizm człowiekaA. DobekK. GibasiewiczZBM UAM
2007Paweł BirletBadanie korelacji zwolnień oraz przyspieszeń pracy serca z parametrami czasowej i częstotliwościowej analizy HRVA. DobekP. GuzikKiKITK iCW, UM KM
2007Jacek KalbarczykFCS Viewer/Analyzer – aplikacja do przeglądania I analizy wyników badań przeprowadzonych metodą spektroskopii korelacji fluorescencjiA. PatkowskiA. Wilk i E. BanachowiczZBM UAM
2006Piotr FirstBadanie procesów relaksacyjnych mieszanin potrójnych surfaktant/polimer/woda metodą dynamicznego rozpraszania śweiatła.A. PatkowskiA. WilkZBM UAM
2006Katarzyna KoniecznaStruktura i dynamika roztworów fd wirusa. Statyczne i dynamiczne rozpraszanie światłaA. PatkowskiA. WilkZBM UAM
2006Marek RutkowskiBadanie oddziaływań pomiędzy chlorofilami a białkiem w kompleksie zbierającym światło II z wykorzystaniem technik stacjonarnych pomiarów widm fluorescencji oraz wypalania dziur w widmie fluorescencjiA .DobekK. GibasiewiczZBM UAM
2006Wojciech GieraKinetyka i pułapkowanie energii i dwukierunkowość transportu elektronu w fotosystemie I. Czasowo-rozdzielcze badania absorpcyjne i emisyjneR. NaskreckiK. GibasiewiczZEK i ZBM UAM
2006Marcin PietrzakNumeryczna analiza własności makrocząsteczek biologicznych Molecular ProjectA. PatkowskiE. BanachowiczZBM UAM
2006Monika RatajczykProcesy relaksacyjne w mieszaninach surfaktant/polimer/wodaA. PatkowskiA. WilkZBM UAM
2005Mikołaj MaciejakModele hydrodynamiczne białekA. PatkowskiE. BanachowiczZBM UAM
2004Paweł GirguśWpływ prowokacji autonomicznych na zachowanie się układu krążenia w zależności od wrażliwości baroreceptorów u zdrowych młodych osóbA. DobekP. GuzikKiKITK iCW,
2004Monika BartkowiakWpływ stosowanej stymulacji i technik rejestracji na wartość parametrów wzrokowych potencjałów wywołanychA. DobekM. ZgorzelewiczKiKNWR
2004Monika SiwiakBadanie wpływu rozmiaru kulek na efektywna objętość w eksperymencie spektroskopii korelacji fluorescencjiA. PatkowskiL. SkibińskaZBM UAM
2004Marcin StichKonformacja a moment dipolowy molekuł na przykładzie adenozyny i kinetynyG. ŚlósarekZBM UAM
2004Adam HuczyńskiFluorescencyjne znakowanie białek i ich zastosowanie w badaniach spektroskopii korelacji fluorescencjiA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2004Marcin StichKonformacja a moment dipolowy molekuł na przykładzie adenozyny i kinetynyG. ŚlósarekZBM UAM
2004Monika RatajczykBadanie dyfuzji własnej kulek w roztworach długich i cienkich pałeczekA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2004Łukasz PrzybylskiBadanie inkrementu współczynnika załamania światła roztworów białekA. PatkowskiL. SkibińskaZBM UAM
2004Łukasz KuśmierakWpływ relaksacji wewnątrz-cząsteczkowej na tłumienie oraz propagację fononówA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2003Agnieszka BukaSomatosensoryczne potencjały wywołane przy stymulacji nerwu piszczelowego z uwzględnieniem parametrów antropologicznychA. .DobekM. ZgorzelewiczKiKNWR
2003Jakub BudzińskiDynamika polisiloksanów. Badania przy pomocy rozpraszania światła pod wysokim ciśnieniemA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2003Wojciech JezierskiWyznaczanie rozkładu wielkości cząsteczek pałeczkowatych w roztworach metodą dynamicznego oraz statycznego rozpraszania światłaA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2003Bartłomiej KsiążkiewiczInteraktywne metody analizy wyników i sterowania eksperymentem fizycznymA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
2002Justyna KrzaczkowskaBadanie własności fizycznych kinetynyG. ŚlósarekZBM UAM
2002Monika FrackowskaHydratacja biopolimerówG. ŚlósarekZBM UAM
2002Wanda MendeWłasności hydrodynamiczne makrocząsteczek biologicznychA. PatkowskiE. BanachowiczZBM UAM
2002Julia StoińskaStatyczne rozpraszanie światła i badanie inkrementu współczynnika załamania w roatworach ferrytyny o różnej zawartości jonów żelazaA. DobekM. PankowskaZBM UAM
2001Łukasz PopendaBadanie własności kinetyny metodą magnetycznego rezonansu jądrowegoG. ŚlósarekZBM UAM
2001Marta LipskaSpektroskopia korelacji fluorescencjiA. PatkowskiZBM UAM
2000Zofia PłótniakSpektroskopia korelacji fotonów w zastosowaniu do badania biomakrocząsteczek w roztworzeA.DobekK. GibasiewiczZBM UAM
2000Katarzyna KaszyńskaZastosowanie metod optycznych do badania własności napinyG. ŚlósarekZBM UAM
2000Włodzimierz JurkiewiczNieliniowe rozpraszanie światła w wodzie i roztworach buforujących tRNAA. DobekN. WereszczyńskaZBM UAM
2000Elzbieta MitkoMetody wyznaczania masy cząsteczkowej makrocząsteczek biologicznychA. PatkowskiZBM UAM
2000Urszula PerzewskaAnaliza strukturalna aktyny badana za pomocą metod optycznychG. ŚlósarekZBM UAM
2000Beata GawrońskaMatody oczyszczania i analizy makrocząsteczek biologicznychA. PatkowskiZBM UAM
2000Mariusz BudajNieliniowe rozpraszanie światła w silnym polu optycznym wiazki światła laserowegoA. DobekH. Jurga-NowakZBM UAM
2000Weronika KasperkowiakChromatografia kolumnowa i elektro-foreza jako metody oczyszczania roztworów biomakrocząsteczek do badań rozproszeniowychA. PatkowskiL. SkibińskaZBM UAM
2000Małgorzata Pawłowska-KacprzykRozwój badań nad struktura i fizjologią mięśnia szkieletowegoG. ŚlósarekZBM UAM
2000Sylwia SteinkeWłasności strukturalne i dynamiczne żeliA. PatkowskiZBM UAM
1999Magdalena Matysiak  Badania roztworów ferrytyny za pomocą rozpraszania światła w polu magnetycznym i dwójłomności magneto-optycznej.A. Dobek  ZBM UAM
1999Agniezska WilkBadanie dynamiki roztworów ferrytyny i appoferrytyny w niskich siłach jonowych metodą dynamicznego rozpraszania światłaA. PatkowskiJ. GapińskiZBM UAM
1998Katarzyna Perz Dynamika Cząsteczek ferrytyny w polu magnetycznym badana klasycznym i korelacyjnym rozpraszaniem światła.A. Dobek ZBM UAM
1998Szymon ŚlęzakZjawiska pierwotne w procesie fotosyntezyA. DobekZBM UAM
1998Natalia PawłowiczNieliniowe rozpraszanie światła w roztworach tRNAA. DobekZBM UAM
1998Rafał NowakAnaliza metod pomiaru oraz ustalenie norm wiekowych endogennych potencjałów wywołanych (P300) i dzieci i młodzieżyA. DobekM. ZgorzelewiczKiKNWR
1997Agnieszka NowikAnaliza kształtu cząsteczki aktyny przy użyciu techniki dynamicznego rozpraszania światłaA. DobekG. ŚlósarekZBM UAM
1997Dorota SkórskaBadanie struktury i dynamiki biopolimerów w roztworze metodą spektroskopii korelacji fotonówA. PatkowskiZBM UAM
1996Aleksander Kosmynin Magnetyczne efekty w cieczach organicznych i wodnych roztworach makromolekułA. DobekZBM UAM
1996Joanna SasiukPorównanie struktury przestrzennej formy B-DNA i Z-DNAA. DobekG. ŚlósarekZBM UAM
1996Renata MaruszczakBadanie własności i oddziaływań mikroemulsji typu o/w metodą statycznego i dynamicznego rozpraszania światłaA. DobekJ. GapińskiZBM UAM
1995Izabela HanyżTermiczna dezaktywacja energii wzbudzenia barwników fotosynte-tycznych w kompleksach naturalnych i modelowychA. DobekD. FrackowiakIF ZFM PP
1994Barbara Perska Magnetyczne...A. DobekJ. GapińskiZBM UAM
1994Marta Mickiewicz-MetelskaWłasności tRNA i 5S rRNA na podstawie badań spektroskopowych korelacji fotonówA. DobekZBM UAM
1994Danuta WojewodaWyznaczenie stopnia upakowania struktury wybranych białek metoda rozpraszania światłaA. DobekJ. GapińskiZBM UAM
1994Ewa SadlikPrzewodnictwo elektryczne roztworów tRNA w funkcji temperaturyA. DobekE. PankowskiKB AM KM
1992Jerzy KierzkowskiBadanie światła rozproszonego w roztworach aldolazy metoda ciągłą i impulsowąA. DobekZBM UAM
1991Lidia SkibinskaBadanie własności i rozmiarów makrocząsteczek białek metodą statycznego i dynamicznego rozpraszania światłaA. DobekZBM UAM
1990Jacek GapińskiPomiar współczynnika dyfuzji translacyjnej makrocząsteczek metodą spektroskopii korelacji fotonówA. PatkowskiZBM UAM
1990Hanna JurgaPomiar polaryzowalności i anizotropii optycznej metodą liniowego i nielinio-wego rozpraszania światła w roztwo-rach makrocząsteczekA. DobekZBM UAM
Scroll to top