ZAKŁAD BIOFIZYKI MOLEKULARNEJ

Wydział Fizyki

Obszary badawcze

Fotosynteza

Energia pochłoniętego światła uwalnia elektrony, co wykorzystane jest w procesie fotosyntezy do gromadzenia energii chemicznej i produkcji tlenu, a w ogniwach słonecznych – do produkcji prądu. Zajmujemy się obiema tymi dziedzinami

Dowiedz się więcej

Miękka materia

Miękka materia to szerokie pojęcie obejmujące szkła, polimery, koloidy i układy samoorganizujące się. Strukturę badamy metodami rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS), neutronów (SANS) oraz światła (SLS). Do pomiarów dynamiki stosujemy spektroskopię Brillouina, spektroskopię korelacji fotonów (PCS) i fluorescencji (FCS) oraz obrazowanie mikroskopowe.

Dowiedz się więcej

Biomakrocząsteczki

Biomakrocząsteczki – cząsteczki życia. Struktura i funkcja białek oraz kwasów nukleinowych stanowi od lat wyzwanie dla teoretyków, doświadczalników i informatyków. Używamy ich również jako modele idealnie jednakowych cząsteczek koloidowych do badań nieliniowych właściwości magneto-optycznych.

Dowiedz się więcej

Naprawa DNA

Uszkodzenia DNA w żywych komórkach zazwyczaj są dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Badamy mechanizmy naprawy takich uszkodzeń w bakteriach E. coli przyglądając się pod super-rozdzielczym mikroskopem ruchom pojedynczych cząsteczek białek uczestniczących w tym procesie.

Dowiedz się więcej

Poznaj historię naszego zakładu

Nasz zespół

Zobacz nasze publikacje

Wypromowani doktorzy

Zobacz jaką aparaturą dysponujemy

Scroll to top