Wojciech Giera

profile image
Wojciech Giera
adiunkt
+48 61 829 5251

Zainteresowania naukowe

 • Transport energii i elektronów w układach fotosyntetycznych
 • Czasowo-rozdzielcza spektroskopia absorpcyjna i emisyjna (kamera smugowa, TCSPC)
 • Izolacja i oczyszczanie białek fotosyntetycznych

Wykształcenie

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lesznie, 2001
 • magister fizyki, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu, 2006
 • doktor biofizyki, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu, 2011
 • studia podyplomowe Inżynieria finansowa, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UE w Poznaniu, 2016

Inne informacje

Staże zagraniczne

 • Wolny Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia), Wydział Nauki, Zakład Fizyki i Astronomii, Sekcja Biofizyki, staże miesięczne i dwutygodniowe w latach 2005 – 2015, łącznie 6,5 miesiąca.
 • Uniwersytet Stanowy Arizony w Tempe (USA), School of Life Sciences, 2 miesiące w 2008 roku.

Udział w projektach naukowych

 • Wykonawca w projekcie NCN pt. Bio-półprzewodnikowe hybrydy do komórek fotowoltaicznych (lata 2013-2016, kierownik dr hab. Krzysztof Gibasiewicz).
 • Kierownik projektu Laserlab Europe pt. Excitation energy transfer and trapping in the thin Photosystem I layers on the conductive glass (rok 2015, The Integrated Initiative of European Laser Infrastracture in the 7th Framework Programme of the European Union)
 • Główny wykonawca w projekcie MNiSW pt. Spójny opis transportu energii i elektronów w Fotosystemie I badanym za pomocą ultraszybkiej spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej (lata 2011-2014, kierownik dr hab. Krzysztof Gibasiewicz)
 • Wykonawca w projekcie MNiSW pt. Udział CP29, CP26 i CP24 – mniejszościowych, peryferycznych anten energetycznych fotosystemu II – w przenoszeniu energii wzbudzenia elektronowego (lata 2010-2013, kierownik prof. Grzegorz Jackowski)
 • Kierownik dwóch projektów Laserlab Europe pt. Excitation energy migration in photosystem II supercomplex with natural and genetically modified set of individual antenna proteins (2011 r., 2012 r. – kontynuacja, The Integrated Initiative of European Laser Infrastracture in the 7th Framework Programme of the European Union)

Zajęcia dydaktyczne

 • Fotobiofizyka – wykład i  ćwiczenia
 • Fizyka procesów biologicznych – wykład
 • Podstawy spektroskopii fluorescencyjnej – wykład
 • Spektroskopia układów fotosyntetycznych – wykład
 • Fundamentals of biophysics – ćwiczenia
 • Repetytorium z matematyki – ćwiczenia

Pełnione funkcje

 • Przewodniczący Zespołu Dydaktycznego ds. Kierunku Biofizyka
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Kadry i Struktury
 • Członek komisji ocen okresowych
 • Członek Rady Wydziału na kadencję 2016-2020

Działalność organizacyjna

 • Organizator Zimowych Warsztatów Biofizycznych Zakładu Biofizyki Molekularnej UAM (edycje I-IX, lata 2009-2017, Sienna-Czarna Góra)
 • Organizacja warsztatów dla studentów kierunku Biofizyka w zewnętrznych jednostkach naukowo-badawczych (Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki PAN w Warszawie – 2012; Zakład Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie -2013, 2014; Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie – 2016)

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne (2017)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne (2014)
 • Wyróżnienie Dziekana Wydziału Fizyki UAM za zasługi dla organizacji dydaktyki (2013)
 • Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy naukowej (2010)
 • Stypendium w ramach projektu pt. Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski (POKL, rok akademicki 2008/2009 oraz 2010/2011)