Open post

Sebastian Szewczyk

Zainteresowania naukowe

 • Ultraszybka, czasowo-rozdzielcza spektroskopia laserowa – fizyczne podstawy, eksperyment, metody analizy danych
 • Badanie własności elektrochemicznych i optycznych układów fotosyntetycznych odłożonych na nieorganicznych podłożach
 • Izolacja i oczyszczanie białek fotosyntetycznych, hodowla komórkowa, techniki biochemiczne

Wykształcenie

 • II Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, 2007
 • magister biofizyki, Wydział Fizyki UAM, 2012
 • doktor biofizyki, Wydział Fizyki UAM, 2018

Inne informacje

 • Asystent w ZBM od 2016
 • Kierownik projektu „W kierunku wykorzystania Fotosystemu I do budowy biohybrydowych ogniw fotowoltaicznych”,
  nr 0041/DIA/2012. MNiSW, 2012-2016.
 • Wykonawca w projekcie NCN pt. „Bio-półprzewodnikowe hybrydy do komórek fotowoltaicznych” nr 2012/07/B/NZ1/02639, 2013-2018.
 • Wykonawca w licznych, krótkoterminowych projektach „Laserlab Europe” – 2010-2016.

Staże w innych ośrodkach naukowych

 • Vrije Univeristeit Amsterdam, Wydział Nauki, zakład Fizyki i Astronomii  – staże miesięczne i dwutygodniowe, łącznie 6 miesięcy
 • Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Laboratorium Fizyki Biologicznej  – łącznie 2 miesiące.
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Klinika Neurologii, Zakład Neurobiologii – łącznie 1 miesiąc.

Dydaktyka

 • Fotobiofizyka I, część I oraz II (laboratorium)
 • Fotobiofizyka II (laboratorium/ćwiczenia)
 • Biofizyka fotosyntezy (laboratorium)
 • Spektroskopia układów fotosyntetycznych (laboratorum/ćwiczenia)
 • Repetytorium z matematyki (ćwiczenia)
 • Podstawy biofizyki (studia niestacjonarne, laboratorium)

Posts navigation

1 2
Scroll to top