Obliczenia współczynnika dyfuzji ze struktury atomowej

Każda cząsteczka (każdy obiekt) poruszający się w płynie doznaje oporu ruchu proporcjonalnego do prędkości. Współczynnik proporcjonalności f to tzw. współczynnik oporu, którego wartość zależy od wielkości i kształtu obiektu oraz od lepkości płynu. Najprostszym i najbardziej znanym przypadkiem jest współczynnik oporu kuli, który jako pierwszy obliczył Stokes: \( f=6 \pi \eta r, \) gdzie \(\eta\) to lepkość płynu, a \(r\) to promień kuli.

Scroll to top