dr Wojciech Giera

adiunkt
tel.: +48 61 829 5251
pokój: 203/C

Zainteresowania naukowe

 • Transport energii i elektronów w układach fotosyntetycznych
 • Czasowo-rozdzielcza spektroskopia absorpcyjna i emisyjna (kamera smugowa, TCSPC)
 • Izolacja i oczyszczanie białek fotosyntetycznych

Wykształcenie

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lesznie, 2001
 • magister fizyki, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu, 2006
 • doktor biofizyki, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu, 2011
 • studia podyplomowe Inżynieria finansowa, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UE w Poznaniu, 2016

Inne informacje

Staże zagraniczne

 • Wolny Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia), Wydział Nauki, Zakład Fizyki i Astronomii, Sekcja Biofizyki, staże miesięczne i dwutygodniowe w latach 2005 – 2015, łącznie 6,5 miesiąca.
 • Uniwersytet Stanowy Arizony w Tempe (USA), School of Life Sciences, 2 miesiące w 2008 roku.

Udział w projektach naukowych

 • Wykonawca w projekcie NCN pt. Bio-półprzewodnikowe hybrydy do komórek fotowoltaicznych (lata 2013-2016, kierownik dr hab. Krzysztof Gibasiewicz).
 • Kierownik projektu Laserlab Europe pt. Excitation energy transfer and trapping in the thin Photosystem I layers on the conductive glass (rok 2015, The Integrated Initiative of European Laser Infrastracture in the 7th Framework Programme of the European Union)
 • Główny wykonawca w projekcie MNiSW pt. Spójny opis transportu energii i elektronów w Fotosystemie I badanym za pomocą ultraszybkiej spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej (lata 2011-2014, kierownik dr hab. Krzysztof Gibasiewicz)
 • Wykonawca w projekcie MNiSW pt. Udział CP29, CP26 i CP24 – mniejszościowych, peryferycznych anten energetycznych fotosystemu II – w przenoszeniu energii wzbudzenia elektronowego (lata 2010-2013, kierownik prof. Grzegorz Jackowski)
 • Kierownik dwóch projektów Laserlab Europe pt. Excitation energy migration in photosystem II supercomplex with natural and genetically modified set of individual antenna proteins (2011 r., 2012 r. – kontynuacja, The Integrated Initiative of European Laser Infrastracture in the 7th Framework Programme of the European Union)

Zajęcia dydaktyczne

 • Fotobiofizyka – wykład i  ćwiczenia
 • Fizyka procesów biologicznych – wykład
 • Podstawy spektroskopii fluorescencyjnej – wykład
 • Spektroskopia układów fotosyntetycznych – wykład
 • Fundamentals of biophysics – ćwiczenia
 • Repetytorium z matematyki – ćwiczenia

Pełnione funkcje

 • Przewodniczący Zespołu Dydaktycznego ds. Kierunku Biofizyka
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Kadry i Struktury
 • Członek komisji ocen okresowych
 • Członek Rady Wydziału na kadencję 2016-2020

Działalność organizacyjna

 • Organizator Zimowych Warsztatów Biofizycznych Zakładu Biofizyki Molekularnej UAM (edycje I-IX, lata 2009-2017, Sienna-Czarna Góra)
 • Organizacja warsztatów dla studentów kierunku Biofizyka w zewnętrznych jednostkach naukowo-badawczych (Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki PAN w Warszawie – 2012; Zakład Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie -2013, 2014; Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie – 2016)

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne (2017)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne (2014)
 • Wyróżnienie Dziekana Wydziału Fizyki UAM za zasługi dla organizacji dydaktyki (2013)
 • Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy naukowej (2010)
 • Stypendium w ramach projektu pt. Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski (POKL, rok akademicki 2008/2009 oraz 2010/2011)

2020

Szewczyk, Sebastian; Białek, Rafał; Giera, Wojciech; Burdziński, G; van Grondelle, Rienk; Gibasiewicz, Krzysztof

Excitation dynamics in Photosystem I trapped in TiO2 mesopores Journal Article

In: Photosynthesis Research, no. 0123456789, 2020, ISSN: 0166-8595.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi: Excitation dynamics, Photosystem I, Primary charge separation, Synechocystis, Target analysis, Time-resolved fluorescence, Transient absorption

2018

Szewczyk, Sebastian; Giera, Wojciech; Białek, Rafał; Burdziński, Gotard; Gibasiewicz, Krzysztof

Acceleration of the excitation decay in Photosystem I immobilized on glass surface Journal Article

In: Photosynthesis Research, vol. 136, no. 2, pp. 171-181, 2018, ISSN: 0166-8595.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Giera, Wojciech; Szewczyk, Sebastian; McConnell, Michael D; Redding, Kevin E; van Grondelle, Rienk; Gibasiewicz, Krzysztof

Uphill energy transfer in photosystem I from Chlamydomonas reinhardtii. Time-resolved fluorescence measurements at 77 K Journal Article

In: Photosynthesis Research, vol. 137, no. 2, pp. 321-335, 2018, ISSN: 1573-5079.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2017

Szewczyk, Sebastian; Giera, Wojciech; D'Haene, Sandrine; van Grondelle, Rienk; Gibasiewicz, Krzysztof

Comparison of excitation energy transfer in cyanobacterial photosystem I in solution and immobilized on conducting glass Journal Article

In: Photosynthesis Research, vol. 132, no. 2, pp. 111–126, 2017, ISSN: 0166-8595.

Links | BibTeX | Tagi:

2015

Adamiec, Małgorzata; Gibasiewicz, Krzysztof; Luciński, Robert; Giera, Wojciech; Chełminiak, Przemysław; Szewczyk, Sebastian; Sipińska, Weronika; van Grondelle, Rienk; Jackowski, Grzegorz

Excitation energy transfer and charge separation are affected in Arabidopsis thaliana mutants lacking light-harvesting chlorophyll a/b binding protein Lhcb3 Journal Article

In: Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, vol. 153, pp. 423–428, 2015, ISSN: 10111344.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Gibasiewicz, Krzysztof; Adamiec, Małgorzata; Luciński, Robert; Giera, Wojciech; Chełminiak, Przemysław; Szewczyk, Sebastian; Sipińska, Weronika; Głów, Edyta; Karolczak, Jerzy; van Grondelle, Rienk; Jackowski, Grzegorz

Monte Carlo simulations of excitation and electron transfer in grana membranes Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1847, no. 3, pp. 314–327, 2015, ISSN: 00052728.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2014

Giera, Wojciech; Szewczyk, Sebastian; McConnell, Michael D; Snellenburg, Joris; Redding, Kevin E; van Grondelle, Rienk; Gibasiewicz, Krzysztof

Excitation dynamics in Photosystem I from Chlamydomonas reinhardtii. Comparative studies of isolated complexes and whole cells Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1837, no. 10, pp. 1756–1768, 2014, ISSN: 00052728.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2010

Giera, Wojciech; Ramesh, V M; Webber, Andrew N; van Stokkum, Ivo; van Grondelle, Rienk; Gibasiewicz, Krzysztof

Effect of the P700 pre-oxidation and point mutations near A0 on the reversibility of the primary charge separation in Photosystem I from Chlamydomonas reinhardtii Journal Article

In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, vol. 1797, no. 1, pp. 106–112, 2010, ISSN: 00052728.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2009

Giera, Wojciech; Gibasiewicz, Krzysztof; Ramesh, V M; Lin, Su; Webber, Andrew

Electron transfer from A−0 to A1 in Photosystem I from Chlamydomonas reinhardtii occurs in both the A and B branch with 25–30-ps lifetime Journal Article

In: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 11, no. 25, pp. 5186, 2009, ISSN: 1463-9076.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

2008

Giera, Wojciech; Gibasiewicz, Krzysztof; Ramesh, V M; Ziółek, Marcin; Karolczak, Jerzy; Dobek, Andrzej; Webber, A N

A0 → A1 Electron Transfer in Chlamydomonas reinhardtii PS I with Replaced A0 Axial Ligand Inproceedings

In: Allen, J F; Gantt, E; Golbeck, J H; Osmond, B (Ed.): Photosynthesis. Energy from the Sun. 14th International Congress on Photosynthesis, pp. 65-68, Springer, 2008, ISBN: 978-1-4020-6709-9.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi:

Scroll to top