dr Sebastian Szewczyk

Rok obrony: 2018
Temat rozprawy: Fotosystem I jako materiał światłoczuły w ogniwach słonecznych
Promotor: prof. UAM dr hab. Krzysztof Gibasiewicz