dr Magdalena Pankowska

Rok obrony: 2005
Temat rozprawy: Optyczne i magneto-optyczne właściwości ferrytyny
Promotor: prof. A.Dobek