prof. UAM dr hab. Jacek Gapiński

Rok obrony: 1994
Temat rozprawy: Badanie struktury i dynamiki układów supramolekularnych przy pomocy spektroskopii korelacji fotonów.
Promotor: prof. A.Dobek