dr Hanna Jurga-Nowak

Rok obrony: 2001
Temat rozprawy: Wpływ jonów metali na tworzenie i stabilność struktury DNA telomerów
Promotor: prof. A.Dobek