dr Agnieszka Włodarczyk

Rok obrony: 2003
Temat rozprawy: Telomery
Promotor: prof. A. Dobek