dr Agnieszka Szymańska

Rok obrony: 2010
Temat rozprawy: Analiza strukturalna wodnych roztworów lizozymu
Promotor: dr hab. G. Ślósarek