dr Wojciech Giera

Rok obrony: 2011
Temat rozprawy: Rozdział ładunku w fotosystemie I. Badania z użyciem metod ultraszybkiej spektroskopii optycznej
Promotor: dr hab. K. Gibasiewicz