dr Maciej Jarzębski

Rok obrony: 2015
Temat rozprawy: Synteza i charakterystyka wybranych nanocząstek o potencjalnych zastosowaniach w medycynie
Promotor: prof. A. Patkowski