dr Tomasz Śliwa

Rok obrony: 2015
Temat rozprawy: Badania nad strukturą i właściwościami wybranych polimerów zbudowanych z poli(N-izopropyloakryloamidu) i ich potencjalne zastosowanie w medycynie
Promotor: dr hab. J. Gapiński