dr Rafał Białek

Rok obrony: 2021
Temat rozprawy: Purple bacteria reaction centers in photovoltaic applications
Promotor: prof. UAM dr hab. Krzysztof Gibasiewicz