dr Jarosław Mazuryk

Rok obrony: 2015
Temat rozprawy: Preparatyka i charakterystyka in vitro stałych nanocząstek lipidowych ładowanych rapamycyną do zastosowań medycznych
Promotor: prof. A. Patkowski