prof. UAM dr hab. Krzysztof Gibasiewicz

Rok obrony: 1998
Temat rozprawy: Transport elektronów w  centrach reakcji układów fotosyntetycznych w ich trzech stanach oksydoredukcyjnych.
Promotor: prof. A.Dobek