dr Maria Pajzderska

Rok obrony: 2015
Temat rozprawy: Badania wybranych reakcji przeniesienia elektronu w centrach reakcji bakterii purpurowych za pomocą pomiarów zmian absorpcji w czasie
Promotor: dr hab. K. Gibasiewicz