dr hab. Ewa Sadlik (Banachowicz)

Rok obrony: 1999
Temat rozprawy: Badanie białek za pomocą dynamicznego rozpraszania światła i symulacji komputerowych. Struktura celulazy i jej zmodyfikowanych form w roztworze.
Promotor: prof. A.Patkowski